1,200,000 تومان 980,000 تومان
توان: 1200 وات 4 پارچ مجزا برای 4 عملکرد مختلف آبمیوه گیر، خوردکن ، مخلوط کن، آسیاب کن
فرصت باقی مانده تا پایان این پیشنهاد

1,350,000 تومان 1,100,000 تومان
آبمیوه گیر - مخلوط کن - آسیاب کن - خورد کن دارای 4 پارچ جداگانه برای 4 عملکرد دارای پنل دیجیتالی
فرصت باقی مانده تا پایان این پیشنهاد